Znižujú sa náklady pri obstarávaní , skladovaní a likvidácii drahých a často aj škodlivých chemikálií. V neposlednom rade sa zvyšuje ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia.

Čistenie suchým ľadom možno vykonávať priamo vo výrobných priestoroch bez nutnosti demontáže strojov a zariadení.

Znižuje náklady pri obstarávaní , skladovaní a likvidácii drahých a často aj škodlivých chemikálií. Nevzniká žiadne znečistené abrazívum.

Počas čistenia suchým ľadom nedochádza k únikom chemikálií, rozpúšťadiel či olejov. Technológia je vhodná na čistenie v potravinárkom priemysle a je plne ekologická a šetrná k životnému prostrediu.

Inovatívna technológia
otryskávania suchým ľadom

Technológia zabezpečuje vysokú efektívnosť a rýchlosť čistenia bez nutnosti demontáže čistených zariadení a dodatočného odstraňovania abrazív či rozpúšťadiel.

Základnom čistenia suchým ľadom je využívane hlavných faktorov:

  • kinetickej energie
  • termálneho šoku
  • sublimácie suchého ľadu

Predaj suchého ľadu

Vysoko kvalitný ľad pre Vaše zariadenia.

Bezproblémové
čistenie

Čistenie ľadom je jedinečná metóda čistenia a prípravy povrchov pred ďalším spracovaním. Neabrazívne a suché čistenie využívané hlavne v potravinárstve ale aj  v automotive, strojárstve či v stavebníctve.

◎   Strojársky a potravinársky priemysel
◎   Energetika a doprava
◎   Renovácia pamiatok
◎   Renovácie po požiaroch
◎   Čitenie tlačiarenských prístrojov

PRIEMYSELNÉ ČISTENIE

Výhody
technológie

Prednosti čistenia suchým ľadom spočívajú vo vlastnostiach použitého abrazíva.

Neabrazívna
& ekologická

Suchý ľad je dokonalé abrazívum aj z pohľadu tvrdosti. Tá postačuje na odstránenie nečistôt pričom nepoškodzuje čistený povrch.

Počas čistenia suchým ľadom nedochádza k únikom chemikálií, rozpúšťadiel či olejov.

Žiadny odpad
& suchy proces

Suchý ľad počas čistenia sublimuje na plyn a z toho dôvodu nevzniká sekundárny odpad.

Stroje a zariadenia sú okamžite po očistení schopné prevádzky.

Efektívna, rýchla
a dostupná

Bežná údržba sa výrazne skracuje, odstránia sa prestoje spôsobené znečistením filtrov, senzorov či iných pracovných povrchov.

 V neposlednom rade sa zvyšuje ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia.

SPOLOČNOSŤ

O nás
PROMASTER s.r.o.

Ponúkame kompletné služby partnerom v oblastiach príprav povrchov, údržby či renovácie technológií už od roku 2012. Od roku 2017 ponúkame technológie na čistenie a výrobu suchého ľadu.