Proces čistenia využíva kombináciu
troch základných faktorov:

1. Kinetická energia

Pelety suchého ľadu sú prostredníctvom stlačeného vzduchu unášané na znečistenú plochu. Ich rýchlosť pred dopadom na povrch môže presahovať rýchlosť zvuku. Tento náraz spôsobuje prvotné preniknutie suchého ľadu cez znečistenie k podkladu.

2. Termický šok

Čistená plocha sa ochladzuje peletami suchého ľadu (-78,5 °C) nečistota krehne a postupne sa zvyšuje jej vnútorné pnutie. Tento jav prispieva k efektívnejšiemu odstráneniu nečistôt.

3. Sublimácia

Pri kontakte pelety suchého ľadu so znečisteným povrchom menia svoje skupenstvo z pevného na plynné, pričom prudko znásobia svoj objem 700 až 800-krát. Táto drobná explózia dokonale odstráni znečistenie. Smerovanie síl expanzie plynu smeruje od čisteného povrchu. Toto všetko bez poškodenia čisteného povrchu.
PRE VÁS

Použitie
v priemysle

Strojárstvo

 • Čistenie foriem, lisov a príslušenstva
 • Robotov, automatov, dopravníkov
 • Odstrekov po bodovom zváraní
 • Vratných obalov, gitter boxov, KLT a iných prepraviek a stojanov
 • Prevodov, filtrov, pohonov, rozvodov, klimatizácií, výmenníkov, strojov a zariadení pred údržbou či renováciou.

Potravinárstvo

 • Čistenie liniek
 • Nádrží
 • Dopravníkov
 • Pecí
 • Plechov
 • Plničiek

Stavebníctvo

 • Odstraňovanie grafitov
 • Čistenie zariadení a strojov
 • Odstraňovanie starých náterov
 • Príprava povrchov

Energetika

 • Čistenie turbín a generátorov
 • Čistenie rozvodných skríň
 • Čistenie výmenníkov tepla, chladičov
 • Renovácie zariadení a priestorov

Renovácie po požiaroch

 • Čistenie ohoretých a odymených priestorov

Doprava

 • Čistenie hromadných dopravných prostriedkov, vlakov, autobusov či lietadiel
 • Čistenie staníc, nástupíšť

Tlač

 • Čistenie ofsetových tlačiarní
 • Potlač papiera, plechov

Renovácie

 • Renovácie sôch, čistenie pomníkov či historických  fasád
VÝHODY TECHNOLÓGIE

Prečo čistiť
suchým ľadom

Suchý ľad počas čistenia sublimuje na plyn a z toho dôvodu nevzniká sekundárny odpad. Redukuje sa tým náročnosť dodatočného čistenia a odstraňovania abrazív.

Žiadna voda v procese otryskávania žiadne vysúšanie. Stroje a zariadenia sú okamžite po očistení schopné prevádzky.

Technológia je použiteľná takmer vo všetkých výrobných či nevýrobných priestoroch.

Možnosť čistenia citlivých elektrických zariadení.  V prašných prostrediach ako aj inak zamorených výrobných priestoroch.

Počas čistenia suchým ľadom nedochádza k únikom chemikálií, rozpúšťadiel či olejov. Technológia je vhodná na čistenie v potravinárkom priemysle a je plne ekologická a šetrná k životnému prostrediu.

Znižujú sa náklady pri obstarávaní , skladovaní a likvidácii drahých a často aj škodlivých chemikálií. V neposlednom rade sa zvyšuje ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia.

Čistenie suchým ľadom možno vykonávať priamo vo výrobných priestoroch, často bez nutnosti demontáže strojov a zariadení. Bežná údržba sa výrazne skracuje, odstránia sa prestoje spôsobené znečistením filtrov, senzorov či iných pracovných povrchov.

Suchý ľad je dokonalé abrazívum aj z pohľadu tvrdosti. Tá postačuje na odstránenie nečistôt pričom nepoškodzuje čistený povrch.Suchý ľad je neporovnateľne jemnejší k čistenému povrchu a nespôsobuje narušenie ako pri otryskávaní pieskom, struskou či kovom.

POŽIČOVŇA ČISTIACEJ TECHNIKY

Čistenie bez problémov

Široký výber profesionálnych a poloprofesionálny strojov

GALÉRIA

Výsledky
našej práce