Technológia čistenia suchým ľadom je inovatívna metóda čistenia, prípravy povrchu či renovácie.

 

K základným faktorom kryogenického čistenia patrí sublimácia, tepelný šok a kinetická energia. Pôsobenie kinetickej energie regulujeme pomocou tlaku a prietoku vzduchu, ktorý unáša pelety suchého ľadu. Tlak stlačeného vzduchu pri čistení sa môže pohybovať od 1,4 až do 20 bar. Termický šok alebo podchladenie čisteného povrchu vieme regulovať množstvom použitého suchého ľadu.

Väčšina zariadení je vybavených ovládaním dávkovania peliet ľadu. Spotreba suchého ľadu a pohybuje od 0 až po 2 kg za minútu. Podchladenie prichádza v dostatočnej miere vďaka teplote abrazíva, ktorá sa pohybuje na -78,5 °C. Suchý ľad sa používa buď ako 3 mm pelety, ktoré v prípade potreby čistenia citlivejších povrchov, elektrických rozvodov či senzorov a ka kabeláže je potrebné za použitia fragmentačnej trysky rozdrviť na drobný prach. Ďalšou možnosťou je používať bloky suchého ľadu. Správnym zladením tlaku a množstva použitého suchého ľadu dokážeme technológiu čistenia prispôsobovať aktuálny potrebám u zákazníka. Posledným faktorom je samotná sublimácia tuhého CO2 na plyn.

Pri kontakte pelety suchého ľadu so znečisteným povrchom znení svoje skupenstvo z pevného na plynné, pričom prudko znásobia svoj objem 700 až 800-krát. Táto drobná explózia dokonale odstráni znečistenie. Smerovanie síl expanzie plynu smeruje od čisteného povrchu. Hlavné prednosti a výhody čistenia dosahujeme vďaka použitému abrazívu. Pri čistení nevzniká žiadna voda je to suchý proces po ktorom sa nečistoty nelepia a nezateká nič do útrob technológií. Jedna vlastnosť čistenia suchým ľadom uprednostňuje túto technológiu pred inými metódami čistenia. Je to neabrazívne čistenie v jednoduchosti napísané nedochádza k žiadnemu poškodeniu čisteného povrchu. Z daného dôvodu je výborná a priamo žiaduca technológia pre čistenie foriem, blokov z hliníka, výmenníkov či chladičov.

 

Ekológia

 

V porovnaní s pieskovaním kde sa uberá tenká vrstva z povrchu čisteného predmetu a naviac po očistení ostáva znehodnotené abrazívum ktoré je nutné odstrániť. Rôzne farby, lepidlá či tmely sa často odstraňujú chemicky za pomoci rozpúšťadiel či silných zásad. Pri takýchto čisteniach často dochádza k neekologickému likvidovaniu vzniknutého odpadu. Vo väčšine prípadov príde k rozriedeniu nečistôt a následnému hlbšiemu nasiaknutiu do podkladu. Výsledný efekt z čistenia nie je vždy uspokojivý. Čo je suchý ľad, je to tuhé skupenstvo CO2. Tento plyn je bez zápachu a je absolútne netoxický. Tieto vlastnosti spolu s teplotou - 78,5 °C v tuhom stave predurčujú čistenie suchým ľadom na použitie v potravinárskom priemysle. Nie len na čistenie dopravníkov, pecí, plničiek miešadiel ale aj ako chladivo. Chladiť sa môžu potraviny určené na prepravu ale aj rýchle schladenie polotovarov pred ďalším spracovaním.

Povedzme trocha zábavnejším využitím suchého ľadu je jeho použitie v baroch v miešaných nápojoch. Hlavným dôvodom je chladenie nápojov ako aj vznik efektnej hmly vychádzajúcej z pohárov.